ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Wypełniając poniższy formularz możesz zgłosić się na certyfikowane szkolenia komputerowe

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego”

Dane kontaktowe

Dane adresowe


TEMATYKA SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO/KURSU KOMPUTEROWEGO, w którym chciałbym wziąć udział:

W tym miejscu można wskazać tylko jeden rodzaj szkolenia. Proszę zaznaczyć szkolenie, którym Pan/Pani jest najbardziej zainteresowana/zainteresowany. W sytuacji, gdy chcą Państwo skorzystać z kilku rodzajów szkoleń, proszę wypełnić kolejny punkt formularza.


Szkolenia zawodowe np. TIK dla nauczycieli, JAVA, grafika komputerowa, tworzenie stron www, projektowanie CAD, sieci komputerowe, systemy operacyjne


Programy biurowe w administracji

brak terminów

TIK dla nauczycieli

brak terminów

Programowanie serwisów www

brak terminów


Rekrutacja zakończona

Szkolenia kwalifikacyjne z egzaminem pozwalającym uzyskać certyfikat ECDL

Jestem zainteresowana/y udziałem także w innych rodzajach szkoleń komputerowych w ramach projektu *

Jestem zainteresowana/y udziałem w szkoleniu/kursie, którego tematyka nie została wskazana w formularzu.

Oświadczam, że:

Mieszkam lub pracuję lub uczę się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego *

Z własnej inicjatywy chcę nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje i kwalifikacje *

Prowadzę działalność gospodarczą *

Mam co najmniej 25 lat i jestem osobą o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem co najwyżej średnim *

Mam co najmniej 25 lat i jestem osobą niepełnosprawną (bez względu na poziom wykształcenia) *

Jestem osobą w wieku 50 lat i więcej (bez względu na poziom wykształcenia) *

* — oznacza pola wymagane

Fundusze Europejskie Pro

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020