CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

dla osób dorosłych z województwa kujawsko–pomorskiego

Zgłoszenia do projektu zostały zamknięte.

Fundusze Europejskie Pro

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020